O Concello de Cervo inicia a declaración de ruína do edificio do Castro da Atalaia

O Concello de Cervo vén de iniciar o procedemento de declaración de ruína económica do edificio ubicado nas inmediacións do Castro da Atalaia, que leva máis de trinta anos construído e deshabitado.

O alcalde local, Alfonso Villares, precisou que, con carácter previo ao inicio deste expediente, solicitáronse os informes policiais e técnicos pertinentes que “atestiguan o mal estado desta construción e que conclúen que o custo das obras de reparación necesarias é superior á metade do valor de reposición da edificación”, o que nos dá pé a comezar estes trámites que teñen como finalidade que o inmoble sexa derrubado.

Con estes informes sobre a mesa -engadiu Villares- xa lles comunicamos aos propietarios a apertura do procedemento, e agora teñen un mes de prazo para presentar alegacións.

O rexedor apuntou que levamos tempo en contacto cos donos da edificación, agardando que plantexasen solucións e alternativas, pero vemos que os meses pasan e, basicamente por motivos de seguridade e ornato público dado o estado de abandono da construción, o Concello non pode esperar máis, por iso urxe dar este paso”.

Villares recordou que se están a dar avances importantes para lograr ese obxectivo prioritario do equipo de Goberno, que pasa por demoler tanto esta edificación, como o esqueleto que hai ao seu carón, para poñer en valor o Castro da Atalaia, inventariado por Patrimonio no ano 2007, e que “é un ben cultural e patrimonial dos cervenses”.

Con respecto ao esqueleto no que se planificara no seu día a construción de 42 vivendas, cabe recordar que xa se declarou a caducidade da licenza urbanística que lle fora outorgada no seu momento a a Promociones San Ciprián S.L. Este trámite ratifica que as obras iniciadas non poden continuar ao non existir ningún permiso en vigor que as ampare; a construción, pois, xa non está avalada por ningún título xuridíco-administrativo.

Tamén están iniciados os trámites administrativos para declarar a reposición da legalidade urbanística para recuperar o estado orixinal desta parcela.

Etiquetas