O Concello de Foz solicita dúas prazas máis de policía

O Concello de Foz solicitou a convocatoria de dúas prazas de policía local a Xunta de Galicia, pola falta de persoal no servizo.

O alcalde informou que o concurso aínda non está publicado e desde que se faga aínda tardarán un ano en cubrirse.

A falta de persoal no corpo municipal fai que tan só esté asegurada a quenda de mañá e algunha tardes, esta situación vén pola recente xubilación dun axente, ao que se lle unirá un maís e a baixa temporal doutros dous, o que deixa o servizo con cinco axentes.

Etiquetas