Sen casos novos en Lugo e baixada en España

LUGO

A área de Lugo rexistrou por primeira vez desde que se desatou a crise sanitaria un descenso, aínda que sexa simbólico, no número de casos activos. O rexistro deste domingo sinala que hai un total de 555 pacientes infectados, tres menos que onte. Contando falecidos e altas desde o inicio da expansión do virus teriamos unha cifra total de 608 lucenses que o padeceron.

Cabe sinalar que hai que interpretar os datos con cautela, debido ao xa coñecido efecto fin de semana, que podería xerar certo atraso nas notificacións dos casos.

14 dos afectados atópanse ingresados en unidades de coidados intensivos (un máis que na xornada anterior). Catro están na Uci do Hospital Público da Mariña e os outros dez na do Hula.

Outros 84 infectados permanécense ingresados —seis máis—, a maior parte no Lucus Augusti, con 19 están no hospital de Burela, 11 no de Monforte e 9 no Virxe dous Ollos Grandes. O resto, 459 contaxiados, están nos seus domicilios, o que implica un incremento dunha persoa.

En total déronse xa 39 altas na provincia e faleceron 14 persoas. As dúas últimas mortes rexistradas en Lugo son as dun home e unha muller de 92 e 86 anos que estaban ingresados non Hula e que padecían patoloxías previas.

GALICIA

A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, o número de casos de coronavirus en Galicia ascende a 5.175, deles 1.058 son da área da Coruña, 555 da de Lugo, 921 da de Ourense, 444 da de Pontevedra, 1.075 da área de Vigo, 816 da de Santiago, e 306 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 169 permanecen en UCI, 893 están en unidades de hospitalización e 4.113 no domicilio. Polo de agora, en Galicia rexistráronse 587 altas de pacientes e 182 falecementos. A estes últimos habería que sumar os 34 de residencias, que se contabilizan por outro lado, polo que o número de mortos ascendería a 216.

O número de PCR realizadas é de 28.191.

Segundo a Xunta, o principal foco de infectados é a área de Vigo con 1.075 casos rexistrados, seguida da da Coruña con 1.058 casos.

A continuación, a área de Ourense con 921, a de Santiago de Compostela con 816, a de Lugo con 555, a de Pontevedra con 444 e a de Ferrol con 306.

A parte negativa da cuestión é que hai ducias de anciáns galegos, poida que centos, enfermos de coronavirus que non figuran nos datos oficiais. Cada vez que a Xunta fai test a todos os residentes de certos centros, o salto na estatística de positivos é evidente e desolador.

Se non fose porque non sabemos cantas residencias poden estar a pasar por dramas así, coas cifras publicadas este domingo, poderíase aventurar que o peor do coronavirus en Galicia xa pasou, ou está preto de pasar, xa que o número de casos novos rexistrado foi de 319.

ESPAÑA

O Ministerio de Sanidade confirmou este domingo un total de 12.418 mortos por coronavirus tras sumar outros 674 falecidos nas últimas 24 horas, un 5,7 % máis, nas que se contabilizaron ademais 6.023 novos contaxiados, que xa alcanzan a cifra de 130.759 despois de incrementars nun 4,8 %.

Por fín, as cifras mostran unha nova retardación dos incrementos de novos casos confirmados e de falecementos, que crecen pero a un ritmo menor que en xornadas anteriores, aínda que non se descarta que sexa o efecto ada fin de semana.

Un total de 6.861 pacientes están ingresados en unidades de coidados intensivos (UCI), 329 máis (un 5 % superior ao día anterior). Este dato constitúe un repunte en comparación coas cifras rexistradas o sábado, cando o incremento foi dun tímido 1,8 % tras ingresar 116 pacientes en unidades de coidados intensivos.

Son xa 38.080 os pacientes dados de alta, o que supón case o 30 % do total dos casos. Eses 38.080 novos curados son un 11,3 % máis que os do día anterior, despois de recibir o alta outras 3.861 persoas, segundo os últimos datos facilitados polo departamento que dirixe Salvador Illa.

A porcentaxe de falecementos creceu un 5,7 %, un incremento menor que o do día precedente, que foi do 7,3 %. Tamén cede un pouco o crecemento de novos contaxiados, que se sitúa na 4,8 % fronte ao 5,9 % do día anterior.

A Comunidad de Madrid continúa á cabeza dos contagios, con 37,584, e ten 1.499 ingresos en UCI, 4.941 falecidos e 16.543 curados; séguelle Cataluña con 26.032 infectados, 2.249 enfermos en UCI, 2.637 mortos e 9.528 persoas que lograron superar o coronavirus.

En terceiro lugar está Castela-A Mancha con 10.031 contagios, 357 persoas en unidades de coidados intensivos, 1.055 falecidos e 1.149 curados; e en cuarto, Castela e León, con 8.749 persoas contaxiadas, 351 en UCI, 847 mortas e 2.331 curadas.

Pola súa banda, o País Vasco ten 8.628 contagios, 404 enfermos en UCI, 515 falecidos e 3.405 curados.

PRECAUCIÓNS

A incidencia do novo coronavirus en Galicia é menor que noutras comunidades autónomas e que noutros países europeos. Non obstante, a única forma de diminuír o efecto que o coronavirus poida ter na nosa sociedade é a través da participación de toda a cidadanía. E para isto deben seguirse as recomendacións que se están a dar, dirixidas a minimizar o contacto entre as persoas e a manter uns hábitos correctos de hixiene respiratoria.

A continuación, relaciónanse unha serie de medidas provisionais especialmente dirixidas a reforzar a seguridade dos pacientes fráxiles ou máis vulnerables, como poden ser as persoas anciás pluripatolóxicas e inmunodeprimidas, co obxectivo de evitar que estean en lugares nos que conflúan con outros cidadáns.

Teléfono de información á cidadanía

No caso de que teña algunha dúbida ou necesite información respecto aos aspectos asistenciais do novo coronavirus ou se padece unha sintomatoloxía leve, pode chamar ao teléfono 900 400 116.

Aconséllase empregar o teléfono 061 con racionalidade e unicamente para situacións de emerxencia.

Recomendacións xenéricas

  • Hixiene de mans e hixiene respiratoria
  • Lavar as mans frecuentemente con auga e xabón ou utilizar unha solución hidroalcohólica.
  • Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca se non se teñen as mans limpas.
  • Practicar unha boa hixiene respiratoria. É dicir, ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel, que inmediatamente hai que desbotar nunha papeleira, ou facelo contra a flexura do cóbado. Despois de tocar as secrecións respiratorias (despois de esbirrar, de tusir ou de usar panos) e/ou obxectos contaminados, deberanse lavar ben as mans.
  • De ter síntomas de infección respiratoria, como febre, tose, dificultade respiratoria ou dispnea, hai que afastarse doutras persoas e manterse a unha distancia de, polo menos, 2 metros.
  • Non se lles recomenda usar máscara como medida de protección a aquelas persoas que non estean enfermas ou que se atopen nun centro sanitario de acordo coas recomendacións que se establezan. Ao contrario, isto pode ser contraproducente e xerar unha sensación de seguridade que non é certa e, ademais, a súa manipulación pode motivar máis risco por contacto con nariz, boca ou ollos.
  • No caso das persoas máis fráxiles ou vulnerables, convén evitar, na medida do posible, espazos pechados cunha alta afluencia ou ocupación.

Sintomatoloxía

Os síntomas máis comúns da enfermidade polo coronavirus (COVID-19) son febre, tose, dificultade respiratoria ou dispnea.

No caso de que chegase dunha viaxe ou de que estivese en contacto con persoas que veñan dunha área de risco e presente os síntomas descritos, recoméndase que NON ACUDA DIRECTAMENTE AO HOSPITAL NIN AO CENTRO DE SAÚDE, senón que CONTACTE TELEFONICAMENTE.

Consulta telefónica

O Servizo Galego de Saúde ten establecidos sistemas de consulta telefónica á disposición da cidadanía nos centros de atención primaria. Por tal motivo, recórdaselles aos pacientes cuxo problema de saúde poida resolverse mediante esta modalidade de atención que soliciten a súa cita a través deste sistema de consulta telefónica, co fin de facilitar que poidan ser atendidos sen necesidade de acudir aos centros sanitarios.

Centros sanitarios

Evitar toda atención sanitaria que non sexa estritamente necesaria, coa finalidade de tratar de diminuír as concentracións de persoas nas salas de espera e tamén nos medios de transporte público.

No caso de que o paciente acuda a un centro sanitario con sintomatoloxía respiratoria aguda, debe poñer unha máscara, que estará á súa disposición nun lugar visible e sinalado. Se non o fai dun xeito proactivo e os profesionais do centro identifican signos ou síntomas de infección respiratoria aguda, indicaranlle ao paciente a necesidade de que poña a máscara.

Acompañamento nos centros sanitarios

Por seguridade, estará limitado o número de persoas que acceden aos centros sanitarios para acompañar os pacientes. Recoméndase que os pacientes acudan sós aos centros sanitarios. Se isto non fose posible, cada paciente que acuda a un centro sanitario, tanto do ámbito da atención primaria coma
hospitalaria, e tanto no caso de que se precise ingreso como se se trata dun proceso sen ingreso, só poderá ter, como máximo, un acompañante durante a estancia no centro. Recoméndase, do mesmo xeito, que na medida do posible este acompañante sexa menor de 70 anos, co obxecto de protexer este sector de poboación que se considera máis vulnerable.

Convén recordarlles aos visitantes e acompañantes de pacientes que non deben acudir aos centros sanitarios se presentan síntomas de ifección respiratoria aguda ou febre ou se proveñen ou estiveron en zonas ou lugares considerados como zonas de risco nos últimos 14 días.

Zonas de risco

Actualmente, clasifícanse como áreas con evidencia de transmisión comunitaria as seguintes:
– España: as comunidades autónomas de Madrid e A Rioxa, e os municipios de La Bastida e Vitoria-Gasteiz (País Vasco) e Miranda de Ebro (Castela e León)

– Italia (todo o país)
– Francia: departamentos de Haut-Rhin (Grabd Est) e l’Oise (Hauts-de-France)
– Alemaña: departamento de Heinsberg (Renania do Norte-Westfalia)
– China (todas as provincias, incluídos Hong Kong e Macao).
– Corea do Sur
– Xapón (illa de Hokkaidō)
– Singapur
– Irán
Nota: Estes territorios poden variar, polo que sempre debe consultarse na web do Ministerio de Sanidade a última actualización.
(
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm)

Etiquetas