Axencia de colocación

Ribadeo licitou o contrato de servizo de prevención contra incendios forestais

O Concello de Ribadeo ven de publicar na Plataforma de Contratación do Estado a licitación, polo procedemento aberto simplificado, dun contrato de servizo de tratamento preventivo contra incendios forestais. O importe é de 105.000 euros en tres anualidades. As empresas interesadas en participar neste concurso teñen de prazo ata o 20 de maio para presentar as súas ofertas, segundo deu a coñecer o concelleiro de Medio Rural.

Jesús Mundiña explicou que “o Concello de Ribadeo ven de publicar na Plataforma de Contratación do Estado a licitación, polo procedemento aberto simplificado, dun contrato de servizo de tratamento  preventivo  contra incendios forestais por un importe total de 105.000 euros, fraccionado en tres anualidades de 2020 a 2022. Estes traballos consisten na roza mecanizada da faixa auxiliar en ambas marxes da vía, incluíndo nesta actuación a roza de noiros e/ou da plataforma, cun ancho medio de 5 metros (2,50 m en cada marxe) e tamén o rozado de parcelas de titularidade municipal”. 

O edil nacionalista dixo que “este Concello é titular dunha rede viaria de considerable extensión, tanto de camiños que dan servizo aos seus 150 núcleos de poboación e ás fincas de uso agrícola das 14 zonas de concentración parcelaria, como aqueles que serven ás fincas de produción forestal. E este contrato ten prevista unha actuación sobre un mínimo de 40  e un máximo de 70 hectáreas de superficie de rozado nas marxes dos camiños de titularidade municipal, o que representa actuar sobre un mínimo de 80 e un máximo de 140 quilómetros”. 

O concelleiro de Medio Rural indicou que “o obxecto deste contrato é a realización por medio dunha empresa especializada de parte dos traballos de tratamentos preventivos contra incendios forestais de xeito mecanizado, necesarios en varias vías, camiños e masas de titularidade municipal como complemento ás labores realizadas polos dous tractores propios do Concello que, pola carga de traballo dos mesmos, principalmente durante a tempada estival, imposibilita cumprir en tempo e forma con todas as necesidades de roza das vías e parcelas municipais. Por este motivo resulta imprescindible, como se ven facendo en anos anteriores, contratar a una empresa especializada parte de todos os traballos precisos, á cal se lle encomendarán prioritariamente as vías que veñen formando parte dos convenios asinados coa Consellería do Medio Rural para a prevención e defensa contra os incendios forestais, e polo que o Concello percibe una axuda da devandita Consellería da Xunta de Galicia”.

As empresas interesadas en participar neste concurso teñen de prazo ata o próximo dia 20 do de maio para presentar as súas ofertas.

Etiquetas